• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 лютого 2020 р. № 65
  Київ
  Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

  Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі – Порядок), що додається.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров’я:

  для первинної медичної допомоги — з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 р.;

  для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — з 1 квітня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.;

  для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу (крім інсулінів) — з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 року.

  5. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.

  6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров’я, закладам охорони здоров’я та фізичним особам — підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу ІІ Порядку, відповідно інформації про:

  визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров’я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;

  зміни у структурі мережі закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;

  заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;

  заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.

  7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.

          Прем’єр-міністр України                                   О. ГОНЧАРУК

  Інд. 73