• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 грудня 2021 р. № 1440
  Київ
  Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році

  Відповідно до статті 19 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, що додається.

  2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 січня 2022 року.

  3. Міністерству охорони здоров’я протягом п’яти днів з дати набрання чинності цією постановою подати до Національної служби здоров’я перелік установ державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, а також перелік адміністративно-територіальних одиниць, визначених для кожного із цих закладів охорони здоровʼя для надання відповідних медичних послуг.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2022 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373);

  2) протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою подати до Національної служби здоров’я перелік закладів охорони здоров’я, що визначені як готові до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях.

          Прем’єр-міністр України                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73