• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 15 лютого 2021 р. № 133
  Київ
  Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року

  Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, статті 19 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у  II—IV кварталах 2021 року, що додається.

  2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 квітня 2021 року.

  3. Національній службі здоров’я подати до 10 квітня 2021 р. Міністерству охорони здоров’я, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям інформацію про обсяг медичних послуг, пов’язаних з лікуванням інфаркту міокарда, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій, та повідомляти про зміни щодо зазначеної інформації протягом 10 календарних днів з дати її оновлення.

  4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373);

  2) забезпечити подання до Національної служби здоров’я не пізніше третього робочого дня з моменту розподілу та/або перерозподілу централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2021 році, інформації про перелік лікарських засобів та медичних виробів (із зазначенням назви та кількості отриманих лікарських засобів і медичних виробів), а також перелік закладів охорони здоров’я, які їх отримали;

    3) протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я інформації про заклад охорони здоров’я, визначений для лікування дорослих та дітей із туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах на території кожної відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  4) до 1 квітня 2021 р. забезпечити подання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій до Національної служби здоров’я:

  переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде утворено мобільні мультидисциплінарні команди з надання психіатричної допомоги, що надаватимуть допомогу за відповідним пакетом послуг, передбаченим програмою медичних гарантій;

  переліку закладів охорони здоров’я, визначених для реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та епідеміологічного характеру у період з 1 числа місяця, наступного за місяцем відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  5. Міністерству охорони здоровʼя протягом п’яти днів з дати набрання чинності цією постановою, але не пізніше 1 березня 2021 р., забезпечити подання державною установою “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” Національній службі здоров’я інформації про кількість хворих на туберкульоз, зареєстрованих на території кожної адміністративно-територіальної одиниці у 2020 році, із зазначенням кількості осіб із лікарсько-чутливими формами туберкульозу та лікарсько-стійкими формами туберкульозу.

  6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2021 року.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73