• In English
 • Уряд продовжив пілотний проект щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади до 31 грудня 2019 року. У рамках проекту студенти та випускники закладів вищої освіти зможуть пройти стажування в міністерствах (крім Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони), Національному агентстві України з питань державної служби та Секретаріаті Кабінету Міністрів України та інших центральних органах виконавчої влади, які приєднаються до участі у пілотному проекті. По завершенні проекту Уряд отримає пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань стажування громадян України з числа молоді та розгляне можливість запуску Національної програми стажування на всеукраїнському рівні.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 30 січня 2019 р. № 52
  Київ
  Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

  Відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” з метою активізації стажування громадян України з числа молоді в центральних органах виконавчої влади Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно продовження реалізації до 31 грудня 2019 р. пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі — пілотний проект), що передбачає відбір на конкурсних засадах громадян України з числа молоді, підвищення ефективності проходження стажування, підготовку пропозицій за результатами проведення такого стажування стосовно вдосконалення законодавства щодо стажування громадян України з числа молоді.

  2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади, що додається.

  3. Утворити Координаційний комітет Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади (далі — Координаційний комітет) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України для забезпечення узгоджених дій центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України з формування та реалізації державної політики щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади у складі згідно з додатком.

  4. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного комітету покласти на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

  5. Установити, що учасниками пілотного проекту є міністерства (крім Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони), Національне агентство з питань державної служби та Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  Інші центральні органи виконавчої влади, які не є учасниками пілотного проекту, можуть приєднатися до нього за рішенням керівника державної служби відповідного органу.

  6. Центральним органам виконавчої влади та Секретаріатові Кабінету Міністрів України, які є учасниками пілотного проекту:

  забезпечити стажування громадян України з числа молоді відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

  подати до 15 січня 2020 р. Координаційному комітетові інформацію про результати реалізації пілотного проекту та пропозиції стосовно вдосконалення законодавства щодо стажування громадян України з числа молоді в органах виконавчої влади.

  7. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити інформаційну підтримку реалізації пілотного проекту.

  8. Національному агентству з питань державної служби забезпечити технічну підтримку проведення онлайн-тестування кандидатів для участі в Національній програмі стажування в центральних органах виконавчої влади.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 81