• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 липня 2020 р. № 744
  Київ
  Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 вересня 2020 р. по 31 грудня 2021 р. пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за участю акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” (далі ― пілотний проект).

  2. Затвердити Порядок та умови реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках, що додаються.

  3. Установити, що:

  розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” становить 5 тис. гривень;

  грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” фінансується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”;

  виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ на дітей, які народилися у 2020 році, проводиться після надання в повному обсязі одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, придбаної за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів, на умовах співфінансування в межах і в строки реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні”.

  4. Внести до абзацу другого пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210), зміну, що додається.

  5. Скасувати як таку, що не реалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 172 “Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою “пакунок малюка” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 870).

  У зв’язку з цим відновити дію Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 54, ст. 1884, № 68, ст. 2285; 2019 р., № 7, ст. 211).  

  6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про порядок виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020—2021 роках;

  подання Міністерству соціальної політики щопівроку до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про стан реалізації пілотного проекту.

  7. Міністерству соціальної політики:

  1) протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою:

  розробити та укласти договір про взаємодію між Міністерством соціальної політики та акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк”;

  розробити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Міністерства публічний договір про реалізацію пілотного проекту;

  2) поінформувати до 1 лютого, 1 серпня 2021 р. і до 1 лютого 2022 р. Кабінет Міністрів України про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції стосовно механізмів подальшого забезпечення сімей, у яких народилася дитина, одноразовою допомогою “пакунок малюкаˮ.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73