• In English
 • Уряд затвердив постанову, яка дозволить реалізувати пілотний проект щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, зокрема визначення учасників пілотного проекту, правових підстав надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації під час проведення пілотного проекту.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 вересня 2018 р. № 707
  Київ
  Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації протягом 2018—2019 років пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — пілотний проект).

  2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — договір), а саме:

  1) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів людині:

  державна установа “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова” Національної академії медичних наук, м. Київ;

  комунальна установа “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя;

  2) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин:

  Національна дитяча спеціалізована лікарня “ОХМАТДИТ” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

  “Національний інститут раку” Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ.

  3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що додається.

  4. Установити, що:

  під час реалізації пілотного проекту надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів громадянам України відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється учасниками пілотного проекту безоплатно на підставі договорів;

  придбання для учасників пілотного проекту медичних виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (крім медичних виробів, вартість яких входить до вартості послуги з медичного обслуговування населення (медичної послуги) здійснюється із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 “Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2260);

  учасники пілотного проекту щокварталу подають до Міністерства охорони здоров’я інформацію про результати реалізації пілотного проекту.

  5. Визначити, що власником майнових прав інтелектуальної власності на створені для функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації об’єкти інтелектуальної власності є держава в особі Міністерства охорони здоров’я.

  Розпорядником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та володільцем її відомостей є Міністерство охорони здоров’я.

  6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  7. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 2301550 “Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів”, перерозподіл видатків у сумі 75 996,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку.

  8. Забезпечити:

  Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 7 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

  9. Міністерству охорони здоров’я:

  щокварталу оприлюднювати інформацію про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

  подати до 1 квітня 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту;

  протягом одного місяця розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73