• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 серпня 2021 р. № 817
  Київ
  Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації з 1 вересня 2021 р. по 1 вересня 2023 р. експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі — експериментальний проект), у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.

  У рамках експериментального проекту провести з 1 грудня 2021 р. по 1 вересня 2023 р. апробацію інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (далі — апробація інтегрованої моделі).

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;

  Порядок апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї.

  3. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності  військово-цивільним адміністраціям населених пунктів (далі — виконавчі органи сільських, селищних, міських рад) долучитися до участі у реалізації експериментального проекту та/або проведенні апробації інтегрованої моделі.

  4. Обласним державним адміністраціям забезпечити:

  1) надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад:

  інформації щодо реалізації експериментального проекту та/або проведення апробації інтегрованої моделі;

  консультативної допомоги з підготовки документів для участі в реалізації експериментального проекту та/або проведенні апробації інтегрованої моделі;

  списків членів відповідної територіальної громади, які станом на 1 вересня 2021 р. отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям (у разі потреби за запитом виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради);

  2) подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національній соціальній сервісній службі інформації про стан реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі;

  3) проведення обласними центрами соціальних служб:

  методичного супроводу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань організації соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг;

  навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи з питань організації соціальної роботи і надання соціальних послуг.

  5. Міністерству соціальної політики забезпечити:

  1) разом із Національною соціальною сервісною службою надання обласним державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі;

  2) подання до 29 грудня 2023 р. Кабінету Міністрів України інформації про результати реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі, пропозицій щодо запровадження на законодавчому рівні інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї;

  3) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, залучених до участі в реалізації експериментального проекту та проведенні апробації інтегрованої моделі, необхідними транспортними засобами та комп’ютерним обладнанням відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”) від 9 липня 2014 р. № 8404-UA та згідно з умовами, визначеними в порядках, затверджених цією постановою, для організації діяльності фахівців із соціальної роботи, зокрема з виявлення сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, оцінювання їх індивідуальних потреб та організації надання їм соціальних послуг.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73