• In English
 • Уряд затвердив умови правочинів щодо передачі в заставу активів Ощадбанку з метою забезпечення зобов’язань за операціями з Національним банком України.

  Розпорядження прийнято з урахуванням нормативно-правових актів НБУ щодо організації готівкового обігу в Україні, які передбачають передачу банкам функцій з організації готівкового обігу в регіонах України, у тому числі розширення функції та збільшення обсягів зберігання банками запасів готівки Національного банку України.

  Крім того, прийняття зазначеного рішення дозволять оперативно отримувати від НБУ кредити рефінансування, що забезпечить акумулювання необхідного обсягу грошових коштів для кредитної підтримки стратегічно-важливих підприємств України.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 17 жовтня 2018 р. № 744-р
  Київ
  Деякі питання публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”

  З метою вчинення публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” разом з Національним банком правочинів, які передбачають передачу у заставу активів (майна) товариства, затвердити такі умови цих правочинів:

  активами (майном), що належать публічному акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та можуть бути передані у заставу, є державні облігації України, депозитні сертифікати Національного банку, облігації міжнародних фінансових організацій, іноземна валюта, сукупна справедлива вартість яких, визначена Національним банком, не перевищує 10 відсотків активів зазначеного товариства за даними його фінансової звітності за 2017 рік;

  заставодержателем у відносинах застави активів (майна), що належать публічному акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”, є Національний банк;

  інші умови правочинів щодо застави активів (майна), що належать публічному акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”, які повинні бути визначені згідно із законодавством, визначаються за рішенням правління зазначеного товариства.

         Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67