• In English
 • Урядом прийнято постанову спрямовану на забезпечення врегулювання питань, пов’язаних з проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на його фінансування.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 квітня 2019 р. № 278
  Київ
  Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення  єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році, що додається.

  2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 16 683,8  тис. гривень шляхом:

  зменшення їх обсягу за програмою 2301070 “Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації”;

  встановлення видатків на відповідну суму для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”.

  3. Забезпечити:

  1) Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів після зазначеного погодження — відкриття Міністерству охорони здоров’я нової бюджетної програми і внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

  4. Міністерству охорони здоров’я забезпечити проведення у 2019 році відповідно до законодавства  єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у закладах вищої освіти незалежно від їх підпорядкування за рахунок та в межах коштів, визначених пунктом 2 цієї постанови.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73