• In English
 • Уряд прийняв рішення про проведення у 2018 році в усіх закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти та затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для проведення такого дослідження.

  Оцінювання буде проведено у формі міжнародного іспиту з основ медицини, який встановлює міжнародний рівень якості для вищої медичної освіти, дозволить отримати порівняльні дані та оцінити рівень фундаментальної підготовки українських медиків, а після аналізу результатів — визначити ключові проблеми та шляхи їх вирішення з метою формування сучасної медичної освітньої політики в Україні.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 березня 2018 р. № 275
  Київ
  Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році, що додається.

  2. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання для проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в сумі 21787,2 тис. гривень шляхом зменшення їх за програмою 2301070 “Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації.

  3. Забезпечити:

  1) Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) після зазначеного погодження:

  Міністерству фінансів — відкриття Міністерству охорони здоров’я бюджетної програми для здійснення видатків, передбачених пунктом 2 цієї постанови, і внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

  4. Міністерству охорони здоров’я забезпечити у 2018 році проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти в закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73