• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 26 серпня 2021 р. № 903
  Київ
  Деякі питання проходження державної служби

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що державному службовцю, який обіймав посаду державної служби за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та призначений як переможець конкурсу на зайняття посади державної служби на ту саму або іншу посаду державної служби, під час оцінювання результатів його службової діяльності у 2021 році враховуються результати професійного навчання, що успішно завершене у межах виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку, складеної під час його перебування на посаді державної служби за таким контрактом.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 772, і від 4 грудня 2019 р. № 1039 “Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3354) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 19