• In English
 • Урядом урегульовано питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

  Електронний реєстр листків непрацездатності формуватиметься як електронна база даних із використанням інформаційної інфраструктури Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що оперуватиме масивами інформації із реєстру застрахованих осіб та наповнюватиметься даними із електронної системи охорони здоров’я eHealth про підтверджені лікарями факти тимчасової непрацездатності осіб через програмне забезпечення медичних інформаційних систем, установлених в закладах охорони здоров’я.

  Наявні в Реєстрі дані автоматично передаватимуться інформаційно-телекомунікаційним системам Фонду соціального страхування України, який відповідно до законодавства проводить перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

  Для забезпечення спрощення отримання інформації про листки непрацездатності передбачено можливість безпосереднього доступу до реєстру застрахованих осіб і страхувальників через електронні кабінети на веб-порталі Пенсійного фонду України.

  Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем його даних.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 квітня 2019 р. № 328
  Київ
  Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, що додається.

  2. Пенсійному фонду України, Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я за участю Фонду соціального страхування забезпечити інформаційну взаємодію власних інформаційно-телекомунікаційних систем в обсязі, необхідному для виконання завдань, визначених цією постановою, з Електронним реєстром листків непрацездатності до 1 вересня 2019 року.

  3. Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я у тримісячний строк після забезпечення інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем органів, зазначених у пункті 2 цієї постанови, з Електронним реєстром листків непрацездатності провести організаційні заходи щодо забезпечення видачі листків непрацездатності з обов’язковим введенням даних в Електронний реєстр листків непрацездатності.

  4. Міністерству охорони здоров’я у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  5. Рекомендувати Фонду соціального страхування розробити і затвердити свої нормативно-правові акти щодо запровадження ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності з використанням інформації Електронного реєстру листків непрацездатності.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73