• In English
 • Уряд прийняв постанову щодо деяких питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю.

  Це дасть можливість підвищити рівень оплати праці працівникам системи фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, сприятиме залученню та збереженню висококваліфікованих кадрів та поліпшенню їх соціального захисту.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 11 липня 2018 р. № 564
  Київ
  Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Поширити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 955 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2213) на керівників, їх заступників та працівників Національного комітету спорту інвалідів, підприємства “Західний реабілітаційно-спортивний центр” Національного комітету спорту інвалідів та підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) “Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів” (далі — підприємства Національного комітету спорту інвалідів), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю (крім тренерів-викладачів), тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

  2. Установити, що під час встановлення граничних розмірів посадових окладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), посадові оклади застосовуються з додатковим коефіцієнтом підвищення:

  до 1,58 — для керівних працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, Національного комітету спорту інвалідів, підприємств Національного комітету спорту інвалідів;

  до 1,22 — для інших працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” та Національного комітету спорту інвалідів;

  для працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (крім тренерів з видів спорту), якщо до основного складу національних збірних команд України з виду спорту осіб з інвалідністю від регіону включені:

  до 1,5 — понад 80 спортсменів;

  до 1,4 — від 65 до 80 спортсменів;

  до 1,3 — від 45 до 65 спортсменів;

  до 1,2 — від 30 до 45 спортсменів;

  до 1,1 — від 15 до 30 спортсменів;

  до 1,07 — від 3 до 15 спортсменів.

  Перелік посад працівників та розмір коефіцієнта підвищення посадового окладу затверджується керівником установи (закладу, організації).

  Умови встановлення коефіцієнта підвищення посадового окладу для працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” розроблюються та затверджуються Міністерством молоді та спорту за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів та поданням Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”.

  3. Розміри посадових окладів, визначені пунктом 2 цієї постанови, змінюються на коефіцієнт підвищення розмірів посадових окладів за відповідними посадами працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади. Посадові оклади працівників Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, підприємств Національного комітету спорту інвалідів змінюються за відповідними посадами працівників центральних органів виконавчої влади, працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” — за відповідними посадами працівників місцевих органів виконавчої влади за переліком згідно з додатком до цієї постанови.

  4. Надати право керівникам Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, підприємств Національного комітету спорту інвалідів здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у сфері фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання, утвореного з економії фонду оплати праці, у розмірі не менш як десять посадових окладів (з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю) — для Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, підприємств Національного комітету спорту інвалідів і не менше ніж 10 відсотків посадових окладів (з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю) — для регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”.

  5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73