• In English
 • Для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року Уряд надав відповідні доручення НАК “Нафтогаз України”, операторам газорозподільних мереж і облдержадміністраціям та рекомендації НКРЕКП, Фонду державного майна і органам місцевого самоврядування.

  Зокрема, НАК “Нафтогаз України” доручено укласти договори про постачання природного газу з суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії, забезпечити безперебійне постачання природного газу протягом опалювального періоду, укласти договори про реструктуризацію заборгованості з теплопостачальними організаціями.

  Облдержадміністраціям доручається забезпечити технічну готовність об’єктів теплопостачання, координацію здійснення заходів щодо забезпечення проходження опалювального періоду, проведення бюджетними організаціями розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, вжити заходів щодо зменшення заборгованості населення з оплати послуг теплопостачання та організації цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб.

  Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 29 вересня 2019 р. № 921-р
  Київ
  Деякі питання опалювального періоду 2019/20 року

  З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року:

  1. Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:

  укласти до 15 жовтня 2019 р. договори із суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню та/або виробництва теплової енергії для релігійних організацій, з дотриманням вимог Примірного договору про постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1666), та принципу недискримінацїї;

  разом з операторами газотранспортних та газорозподільних мереж забезпечити протягом опалювального періоду 2019/20 року безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для бюджетних установ, релігійних та інших організацій, для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню в необхідних обсягах;

  укласти договори про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ з теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями, включеними до Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”.

  2. Операторам газорозподільних мереж:

  до початку опалювального періоду 2019/20 року забезпечити постачання природного газу на джерела теплової енергії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій;

  заборонити відключення та обмеження енергопостачання об’єктів теплопостачальних та теплогенеруючих організацій від системи розподілу газу в опалювальний період 2019/20 року нижче технологічного мінімуму споживання природного газу.

  3. Луганській облдержадміністрації забезпечити здійснення контролю за виконанням програм децентралізації теплопостачання (сприяння населенню у встановленні систем індивідуального опалення) у мм. Золотому та Гірському Попаснянського району Луганської області та інформування щодекади Міністерства розвитку громад та територій про стан виконання зазначених програм з метою вчасного початку та сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року.   

  4. Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити ефективне управління майном виробників теплової енергії суб’єктами господарювання, залученими Агентством з метою забезпечення сталого проходження такими виробниками опалювального періоду
  2019/20 року та дотримання вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226).

  5. Обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити:

  технічну готовність теплогенеруючих, теплотранспортуючих і теплопостачальних організацій, а також інженерних систем та обладнання до початку та проходження опалювального періоду 2019/20 року;

  координацію здійснення заходів щодо своєчасного початку та проходження опалювального періоду 2019/20 року;

  своєчасне фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установами та організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги;

  вжиття заходів до зменшення заборгованості населення з оплати послуг з централізованого опалення, постачання теплової енергії та гарячої води;

  цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального періоду 2019/20 року;

  інформування диспетчерської служби Міністерства розвитку громад та територій про аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального періоду 2019/20 року.

  6. Акціонерним товариствам “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз”, публічному акціонерному товариству “Харківгаз”, Харківській облдержадміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою), вжити всіх дієвих заходів відповідно до вимог законодавства для забезпечення стабільного та безаварійного газопостачання Вовчанського району Харківської області та приєднання Вовчанського району та м. Вовчанська до магістральних газопроводів на території України.

  7. Акціонерним товариствам “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз”, публічному акціонерному товариству “Луганськгаз”, Луганській облдержадміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою), вжити всіх дієвих заходів відповідно до вимог законодавства для реалізації можливих варіантів будівництва газопроводів-відводів до газорозподільних станцій смт Троїцьке та с. Воєводське Троїцького району Луганської області з метою перепідключення до магістральних газопроводів на території України та проведення оцінки вартості будівництва за можливими варіантами.

  8. Акціонерним товариствам “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз”, публічному акціонерному товариству “Вінницягаз”, Вінницькій облдержадміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за згодою), вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом м. Могилева-Подільського Вінницької області для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі публічного акціонерного товариства “Газпром”.

  9. Рекомендувати:

  1) Фонду державного майна — забезпечити готовність суб’єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової та електричної енергії на теплоелектроцентралях та належать до сфери управління Фонду, до своєчасного та сталого проходження опалювального періоду 2019/20 року та вжити заходів до врегулювання питання постачання природного газу таким суб’єктам господарювання під час початку та проходження опалювального періоду 2019/20 року відповідно до вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867;

  2) Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, —  забезпечити своєчасне встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги в порядку і межах, визначених законом;

  3) місцевим держадміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних та міських рад:

  першочергово розпочати опалювальний період 2019/20 року на об’єктах, для теплопостачання яких не використовується природний газ, а також у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, закладах охорони здоров’я та інших закладах соціальної сфери, обладнаних системами автономного опалення;

  інформувати Міністерство розвитку громад та територій щодо прийнятих рішень про початок та закінчення опалювального періоду 2019/20 року протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття;

  4) органам місцевого самоврядування:

  вжити заходів для зниження рівня кредиторської заборгованості за спожитий теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями комунальної форми власності природний газ, а також за отримані обсяги теплової та електричної енергії від суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Фонду державного майна;

  забезпечити прийняття рішень щодо фінансового забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, необхідних для реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ підприємствами, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”;

  забезпечити своєчасне встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги в порядку і межах, визначених законом;

  розглянути питання щодо можливості збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів з метою поповнення статутного капіталу підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення безаварійної роботи обладнання та устатковання протягом опалювального періоду 2019/20 року.

          Прем’єр-міністр України                                 О. ГОНЧАРУК

  Інд. 37