• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо деяких питань оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  Постановою забезпечено нормативно-правові засади проведення зовнішнього аудиту діяльності Агентства, який є невід'ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки його діяльності.

  Зовнішній аудит проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 жовтня 2018 р. № 874
  Київ
  Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

  Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 12 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство), складається з аудиту фінансової звітності Національного агентства та операційного аудиту (управлінського аудиту) діяльності Національного агентства.

  2. Зміст та форма аудиторського звіту за результатами аудиту фінансової звітності Національного агентства визначаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

  3. Аудиторський звіт за результатами операційного аудиту (управлінського аудиту) складається за формою згідно з додатком та повинен містити:

  дату складення звіту та строк проведення аудиту;

  основні відомості про аудиторську компанію, яка проводила зовнішній аудит діяльності Національного агентства (повне найменування, місцезнаходження, інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності);

  підпис уповноваженої особи аудиторської компанії, її прізвище, ім’я та по батькові, а також відтиск печатки аудиторської компанії (за наявності);

  опис функцій, покладених на Національне агентство пунктами 1—8 частини першої статті 9 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі — Закон), та даних, що характеризують діяльність Національного агентства, згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 12 Закону (із додержанням вимог законодавства щодо доступу до інформації з обмеженим доступом, що є у володінні Національного агентства);

  встановлені обставини, які можуть негативно та/або позитивно впливати на виконання функцій Національного агентства;

  узагальнені висновки щодо забезпечення або незабезпечення Національним агентством виконання функцій, покладених на нього пунктами 1—8 частини першої статті 9 Закону.

  4. Під час формування думки аудитора щодо забезпечення Національним агентством виконання функцій, покладених на нього пунктами 1—8 частини першої статті 9 Закону, аудитор повинен враховувати дані, що характеризують діяльність Національного агентства, згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 12 Закону, викладені у щорічному звіті Національного агентства за відповідний рік.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29