• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 березня 2020 р. № 250
  Київ
  Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

  Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція), що додаються.

  2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 1 757 557,2 тис. гривень шляхом:

  1) зменшення обсягу видатків за бюджетними програмами:

  2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” у сумі 1 584 588,6 тис. гривень;

  2301040 “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” у сумі 172 968,6 тис. гривень;

  2) збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 1 757 557,2 тис. гривень.

  3. Затвердити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” між місцевими бюджетами згідно з додатком.

  4. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 травня 2020 р. обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендації щодо упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенції.

  5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

  забезпечити відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок субвенції, та вжити заходів для забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї і недопущення виникнення простроченої заборгованості із зазначених виплат до кінця поточного року;

  у разі необхідності вжити заходів до планування та здійснення з місцевих бюджетів починаючи з 1 квітня 2020 р. оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я;

  здійснити у разі потреби розподіл видатків на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області;

  здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, між обласним бюджетом та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць області з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї. У десятиденний строк поінформувати про здійснений розподіл Міністерство охорони здоров’я і Міністерство фінансів.

  6. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я протягом трьох місяців провести аналіз виконання програми державних гарантій медичного обслуговування населення, а також функціонування закладів у системі охорони здоров’я, які не долучені до програми медичних гарантій, та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення фінансового забезпечення та організації медичного обслуговування населення.

          Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73