• In English
 • Уряд прийняв рішення про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

  Дане рішення сприятиме забезпеченню ефективного використання коштів зазначеної субвенції.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 грудня 2017 р. № 983
  Київ
  Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

  Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, що додаються.

  2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства забезпечити погодження розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

  3. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити та затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 грудня 2017 р. № 983

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ
  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
  на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи
  охорони здоров’я у сільській місцевості

  1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (далі — субвенція).

  2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

  Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

  3. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється у 2017 році згідно з додатком.

  4. Субвенція спрямовується на:

  реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

  придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання, а також автомобілів швидкої медичної допомоги типу “А” та “В” згідно з ДСТУ 7032:2009;

  розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров’я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я та телемедицини;

  здійснення заходів, пов’язаних із забезпечення службовим житлом (в тому числі будівництво і придбання) та службовим автотранспортом, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров’я), медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

  Суб’єкти, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, забезпечують їх подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  5. Умови надання субвенції такі:

  1) план реалізації зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов проектів не повинен становити більш як два роки;

  2) враховуються потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації та реалізації проектів.

  6. Облдержадміністрації у місячний строк після набрання чинності цими Порядком та умовами подають Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, за формою, встановленою Мінрегіоном та погодженою з МОЗ.

  7. Для розгляду пропозицій щодо проектів та заходів, поданих облдержадміністраціями, та прийняття рішення щодо їх відповідності пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров’я та положенням цих Порядку та умов Мінрегіон утворює комісію за участю представників МОЗ та інших заінтересованих сторін.

  Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон формує перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, у розрізі областей та затверджує зазначений перелік за погодженням з МОЗ.

  8. Затвердження проектів будівництва, фінансування яких передбачається за рахунок субвенції, і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

  9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

  10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

  11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Залишки коштів субвенції зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

  12. Облдержадміністрації подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінрегіону, Мінфіну і МОЗ інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів.

  13. Казначейство:

  перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

  інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінрегіон, Мінфін і МОЗ про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

  14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________


  Додаток
  до Порядку та умов


  РОЗПОДІЛ
  у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
  здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
  сільській місцевості

  Код бюджету

  Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

  Обсяг субвенції, тис. гривень


  Обласний бюджет:

  2100000000

  Вінницької області

  238 198,6

  3100000000

  Волинської області

  151 547,3

  4100000000

  Дніпропетровської області

  161 604,3

  5100000000

  Донецької області

  119 607,1

  6100000000

  Житомирської області

  155 654,1

  7100000000

  Закарпатської області

  242 169,2

  8100000000

  Запорізької області

  121 053,9

  9100000000

  Івано-Франківської області

  236 538,4

  10100000000

  Київської області

  200 451,7

  11100000000

  Кіровоградської області

  109 469,3

  12100000000

  Луганської області

  87 540,5

  13100000000

  Львівської області

  302 043,9

  14100000000

  Миколаївської області

  111 143,5

  15100000000

  Одеської області

  241 427

  16100000000

  Полтавської області

  165 230,5

  17100000000

  Рівненської області

  186 357,9

  18100000000

  Сумської області

  105 444,7

  19100000000

  Тернопільської області

  178 766,5

  20100000000

  Харківської області

  159 483,1

  21100000000

  Херсонської області

  124 959,2

  22100000000

  Хмельницької області

  170 624,1

  23100000000

  Черкаської області

  161 677,8

  24100000000

  Чернівецької області

  157 837

  25100000000

  Чернігівської області

  111 170,4

  ____________

  Усього


  4 000 000