• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 квітня 2022 р. № 462
  Київ
  Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 91, ст. 5880), зміни, що додаються.

  2. Установити, що:

  1) на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг отримувачам цих виплат проводиться за квітень 2022 року у розмірі, який розраховується за такою формулою:

  для житлових субсидій:

  Сжск2022 = Сжсс2022 * Кжск2021,

  де Сжск2022  розрахований розмір житлової субсидії для виплати за квітень 2022 року, гривень;

  Сжсс2022  — фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 року;

  Кжск2021 — коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих житлових субсидій за квітень і січень 2021 року (Кжск2021 = 0,43);

  для пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

  Спк2022 = Спс2022 * Кпк2021,

  де Спк2022 — розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг для виплати за квітень 2022 року, гривень;

  Спс2022 — фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2022 року;

  Кпк2021 — коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг за квітень і січень 2021 року (Кпкк2021 = 0,59);

  2) на території адміністративно-територіальних одиниць, де станом на 1 травня 2022 року структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити розгляд питання щодо призначення житлових субсидій на неопалювальний сезон, їх розрахунок, а також підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата житлових субсидій домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021—2022 років, продовжується з травня 2022 року до відновлення роботи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

  3) розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період з травня 2022 року домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021—2022 років, на території адміністративно-територіальних одиниць, крім зазначених у підпункті 2 цього пункту, проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення без звернень громадян;

  4) нарахування та виплата житлових субсидій відповідно до абзацу третього цього пункту, а також пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (зі змінами), протягом кожного місяця неопалювального сезону 2022 року проводиться у розмірі, який розраховується за такою формулою:

  для житлових субсидій щодо домогосподарств, які їх отримували станом на вересень 2021 року:

  Сжсн2022 = Сжсс2022 * Кжсв2021,

  де Сжсн2022  розрахований розмір житлової субсидії для виплати за кожен місяць неопалювального сезону 2022 року, гривень;

  Сжсс2022  — фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 року;

  Кжсв2021 — коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих житлових субсидій за вересень і січень 2021 року (Кжсв2021 = 0,16);

  для пільг на оплату житлово-комунальних послуг:

  Спн2022 = Спс2022 * Кпв2021,

  де Спн2022 — розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг для виплати за кожен місяць неопалювального сезону 2022 року, гривень;

  Спс2022 — фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2022 року;

  Кпв2021 — коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг за вересень і січень 2021 року (Кпкк2021 = 0,29);

  5) розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які перебувають на території, визначеній у підпункті 2 цього пункту, проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, без звернень громадян протягом двох місяців після відновлення роботи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та/або припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

  3. Національній соціальній сервісній службі, обласним і Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо особливостей надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану.

            Прем’єр-міністр України            Д. ШМИГАЛЬ

   Інд. 37