• In English
 • Уряд утворив Національне агентство кваліфікацій та затвердив його статут. На зазначений орган покладені повноваження щодо:

  супроводу запровадження Національної рамки кваліфікацій;

  здійснення міжнародного співробітництва у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;

  забезпечення прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;

  створення і ведення Реєстру кваліфікацій;

  координації розроблення професійних стандартів, їх реєстрації та забезпечення відкритого доступу до них;

  розроблення критеріїв та процедур визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах.

  Нагадаємо, що згідно із Законом України “Про вищу освіту” Національне агентство кваліфікацій є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій, який формується на паритетних засадах з представників МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 05 грудня 2018 р. № 1029
  Київ
  Деякі питання Національного агентства кваліфікацій

  Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Національне агентство кваліфікацій.

  2. Затвердити Статут Національного агентства кваліфікацій, що додається.

  3. Визначити граничну чисельність працівників секретаріату Національного агентства кваліфікацій у кількості 62 особи.

  4. Міністерству освіти і науки:

  здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з утворенням Національного агентства кваліфікацій та його державною реєстрацією;

  передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік починаючи з 2019 року видатки, необхідні для забезпечення організації роботи Національного агентства кваліфікацій.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73