• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 29 липня 2020 р. № 665
  Київ
  Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів

  Відповідно до частини дев’ятої статті 12, пункту 3 частини третьої та абзацу п’ятого частини четвертої статті 14 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1) форму заяви підприємства про надання авторизації авторизованого економічного оператора;

  2) форму анкети самооцінки підприємства;

  3) Порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора;

  4) Порядок підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання;

  5) нормативні значення розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності;

  6) форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію авторизованого економічного оператора;

  7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям авторизованого економічного оператора.

  2. Установити, що до 7 листопада 2022 р. у разі подання заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора:

  1) рішення про відмову в проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора надається у разі подання заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора типу “про надання права на застосування спеціальних спрощень” підприємством, що не є одночасно виробником та експортером (імпортером) у значенні, наведеному в частині першій статті 12 Митного кодексу України;

  2) рішення про проведення оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора або про відмову в проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора видається (реєструється) на 30-й день з дня реєстрації в Державній митній службі поданих заявником документів, визначених частиною другою статті 15 Митного кодексу України;

  3) Державна митна служба одночасно здійснює попередній розгляд не більше 10, 20 та 30 заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора протягом відповідно першого, другого та третього років з дня набрання чинності Законом України від 2 жовтня 2019 р. № 141-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів”.

  У разі коли за результатами попереднього розгляду заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора Державною митною службою протягом першого, другого та третього років з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів” розпочато проведення оцінки відповідності критеріям авторизованого економічного оператора відповідно 10, 20 та 30 підприємств, прийняття до попереднього розгляду наступної заяви підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора здійснюється після прийняття рішення про надання авторизації авторизованого економічного оператора або рішення про відмову в наданні авторизації авторизованого економічного оператора по одній із заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора, щодо яких проводилася оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора;

  4) оцінка відповідності проводиться у строк, що становить 120 днів з дня прийняття рішення про її проведення. Строк проведення оцінки відповідності може бути продовжений у випадках та порядку, встановлених Митним кодексом України;

  5) Державна митна служба здійснює оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті актуальної знеособленої інформації про стан проведення оцінки відповідності та кількість зареєстрованих заяв підприємств про надання авторизації авторизованого економічного оператора. Зазначена інформація містить порядковий номер заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора, який присвоюється у хронологічному порядку з урахуванням послідовності реєстрації таких документів в Державній митній службі, дату реєстрації та реєстраційний номер, присвоєний заяві, відомості про стан її розгляду (очікування попереднього розгляду, попередній розгляд, проведення оцінки  відповідності / відмову в проведенні оцінки відповідності).

  3. Визнати такими, що втратили чинність:

  постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 447 “Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1542);

  пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3674).

  4. Державній митній службі забезпечити доопрацювання відповідного програмного забезпечення протягом 120 днів з дня опублікування цієї постанови.

  5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

           Прем’єр-міністр України                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67