• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 11 серпня 2021 р. № 928-р
  Київ
  Деякі питання фінансування оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

  1. Установити, що:

  1) залишки освітньої субвенції, передбаченої додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1106 “Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” та додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1109 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік”, використовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення субвенції та спрямовуються на об’єкти (види робіт), що визначені Міністерством освіти і науки у встановленому законодавством порядку;

  2) залишки освітньої субвенції, передбаченої додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1106 “Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, зекономлені внаслідок проведення процедур закупівель, спрямовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти з числа:

  опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб та їх філій;

  закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів не менш як 400 осіб;

  закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

  закладів загальної середньої освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

  3) залишки освітньої субвенції, передбаченої додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1109 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік”, зекономлені внаслідок проведення процедур закупівель, спрямовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів закладів освіти з числа:

  закладів спеціалізованої освіти наукового профілю;

  закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів у 5—11 класах 600 осіб і більше;

  опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів у 5—11 класах 200 осіб і більше;

  закладів професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів, що здобувають повну загальну середню освіту, 400 осіб і більше;

  4) використання освітньої субвенції на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти здійснюється на засадах співфінансування:

  для обласних бюджетів, бюджету м. Києва та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких на 1 січня 2020 р. становила понад 40 тис. осіб, — не більш як 70 відсотків за рахунок освітньої субвенції та не менш як 30 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких на 1 січня 2020 р. становила менш як 40 тис. осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад — не більш як 90 відсотків за рахунок освітньої субвенції та не менш як 10 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, — не більш як 95 відсотків за рахунок освітньої субвенції та не менш як 5 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  Джерелами співфінансування з місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки освітньої субвенції.

  Обов’язковою умовою фінансування за рахунок освітньої субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

  Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів;

  5) оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів здійснюється відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого Міністерством освіти і науки;

  6) у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та навчальних кабінетів відповідні видатки розвитку можуть спрямовуватися на видатки споживання.

  2. Обласним, Київській міській держадміністраціям:

  визначити заклади освіти, для яких здійснюється придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та навчальних кабінетів за рахунок залишків освітньої субвенції, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель;

  здійснити придбання обладнання для навчальних кабінетів шляхом централізованої закупівлі та забезпечити постачання зазначеного обладнання до закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.


        Прем’єр-міністр України       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73