• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 04 листопада 2022 р. № 1248
  Київ
  Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України:

  1) скоротити обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом “Міський громадський транспорт України ІІ”, що передбачений Міністерству інфраструктури за програмою 3101610 “Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України”, на суму 3 579 700 тис. гривень;

  2) скоротити обсяг надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких є надходження від державних зовнішніх запозичень за спільним з Європейським інвестиційним банком проектом “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”, що передбачений Міністерству інфраструктури за програмою 3101630 “Безпека руху в містах України”, на суму 1 789 850 тис. гривень;

  3) збільшити обсяг видатків спеціального фонду за програмою 3511030 “Резервний фонд” на суму 5 369 550 тис. гривень.

  2. З метою підтримки здійснення Державним агентством автомобільних доріг окремих заходів правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, виділити із спеціального фонду державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг 5 369 550 тис. гривень, джерелом формування яких є визначені пунктом 1 цієї постанови надходження, для фінансового забезпечення на безповоротній основі заходів, визначених пунктом 26 плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 181 “Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2109), в частині утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в належному технічному стані для безперебійного і безпечного руху ними автомобільних транспортних засобів, забезпечення сталого функціонування дорожнього господарства в осінньо-зимовий період 2022/23 року, а також проведення аварійно-відновлювальних робіт.

  Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

  3. Міністерству інфраструктури забезпечити погодження скорочення обсягу надання кредитів із спеціального фонду державного бюджету та збільшення обсягів видатків резервного фонду державного бюджету, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил.

  Міністерству фінансів після отримання погодження, передбаченого абзацом першим цього пункту, внести зміни до розпису державного бюджету з урахуванням пропозицій, поданих відповідними головними розпорядниками коштів державного бюджету.

  4. Установити, що для залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в обсязі, передбаченому пунктом 1 цієї постанови, не застосовуються пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1494 “Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Міський громадський транспорт України II” та пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 336 “Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України”.

  5. Міністерству інфраструктури затвердити перелік об’єктів та заходів, які фінансуються за рахунок коштів, виділених згідно з пунктом 2 цієї постанови, підготовлений Державним агентством автомобільних доріг за поданням державних підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, та обласних, Київської міської військових адміністрацій, з можливістю подальшого коригування такого переліку з урахуванням фактичної потреби.

  6. Державному агентству автомобільних доріг забезпечити подання щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству фінансів звітів про використання виділених коштів спеціального фонду державного бюджету для надіслання до Європейського інвестиційного банку.

  7. Міністерству інфраструктури разом з Державним агентством автомобільних доріг забезпечити для досягнення цілей проектів “Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України” та “Міський громадський транспорт України II” зарахування результатів, отриманих за рахунок використання виділених відповідно до цієї постанови з резервного фонду державного бюджету коштів або за рахунок власних коштів у майбутніх періодах.

          Прем’єр-міністр України                                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21