• In English
 • Урядом унормовано деякі питання електронної системи охорони здоров’я.

  Даним рішенням затверджено Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я та Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я.

  Реалізація акта дозволить забезпечити пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 квітня 2018 р. № 411
  Київ
  Деякі питання електронної системи охорони здоров’я

  Відповідно до статті 11 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я;

  Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я.

  2. Установити, що передбачені Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженим цією постановою, функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я впроваджуються відповідно до етапів реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. З дня набрання чинності цією постановою функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я поступово впроваджуються для реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на рівні первинної медичної допомоги.

  3. Установити, що до моменту запровадження електронної взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з державними електронними інформаційними ресурсами розпорядники таких ресурсів подають на запити Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я інформацію в електронній формі, що міститься у відповідних державних інформаційних ресурсах та необхідна для функціонування електронної системи охорони здоров’я, протягом 10 робочих днів з моменту надходження таких запитів з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 546 “Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1832).

  6. Міністерству охорони здоров’я:

  розробити повну архітектуру та нормативно-правові акти, необхідні для функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на рівні вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та інших видів медичної допомоги відповідно до етапів реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”;

  забезпечити створення, функціонування, фінансування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та передачу Національній службі здоров’я до 1 січня 2019 р. майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних;

  забезпечити включення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я даних, що містяться в електронній системі обміну медичною інформацією, створеній на підставі Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 50), та плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821, а також верифікацію відповідних даних;

  забезпечити створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

         Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73