• In English
 • Уряд ліквідував Державну екологічну інспекцію, її територіальні та міжрегіональні територіальні органи.

  Водночас Урядом утворено Державну природоохоронну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та її міжрегіональні територіальні органи.

  Реалізація постанови сприятиме створенню ефективної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища та спрощенню системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 серпня 2019 р. № 750
  Київ
  Деякі питання Державної природоохоронної служби України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Ліквідувати Державну екологічну інспекцію.

  2. Ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні та міжрегіональні територіальні органи Державної екологічної інспекції за переліком згідно з додатком 1.

  3. Утворити Державну природоохоронну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику з проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

  4. Утворити як юридичні  особи  публічного   права  міжрегіональні територіальні органи Державної природоохоронної служби за переліком згідно з додатком 2.

  5. Установити, що Державна екологічна інспекція, її територіальні органи та міжрегіональні територіальні органи, які ліквідуються згідно з пунктами 1 і 2 цієї постанови, продовжують виконувати свої повноваження до завершення здійснення заходів з утворення Державної природоохоронної служби та її міжрегіональних територіальних органів.

  6. Утворити комісію з ліквідації Державної екологічної інспекції.

  Затвердити головою зазначеної комісії начальника управління експертної роботи та організаційно-аналітичного забезпечення (Секретаріат) Міністерства екології та природних ресурсів Гаврилюк Олену Сергіївну.

  7. Голові комісії, утвореної згідно з пунктом 6 цієї постанови:

  затвердити персональний склад комісії;

  забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної екологічної інспекції;

  поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

  8. Установити, що забезпечення діяльності Державної природоохоронної служби та її міжрегіональних територіальних органів у 2019 році здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Державній екологічній інспекції, її територіальним та міжрегіональним територіальним органам.

  9. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  10. Міністерству екології та природних ресурсів в установленому порядку подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України:

  проект Положення про Державну природоохоронну службу України;

  пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75