• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 березня 2022 р. № 194
  Київ
  Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану

  Відповідно до статей 12 та 25 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україніˮ Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення (далі — підприємства, установи і організації), здійснюється у порядку, визначеному цією постановою.

  Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.

  2. Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою згідно з додатком 1 в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним обґрунтуванням.

  3. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

  У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати шість місяців.

  4. Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:

  1) закінчення строку її дії;

  2) завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

  3) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

  4) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

  У випадках, зазначених у підпунктах 2, 3 і 4 цього пункту, анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час здійснюється шляхом прийняття в одноденний строк рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

  5. З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

  6. Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Міністерства економіки.

              Прем’єр-міністр України                        Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29