• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 19 березня 2022 р. № 316
  Київ
  Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’яˮ в умовах воєнного стану

  Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про вищу освітуˮ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україніˮ Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що у 2021/22 навчальному році атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’яˮ (далі — здобувачі ступеня вищої освіти) здійснюється таким чином:

  перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік навчання. Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання на наступний рік здійснюється за результатами успішного виконання освітньої програми;

  другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться;

  основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, проведення якого в очному та/або дистанційному форматі забезпечують заклади вищої освіти. У разі коли заклад вищої освіти, який розташований у районі (зоні) ведення воєнних дій, не має можливості забезпечити належні та безпечні умови проведення такого іспиту, атестація здобувачів вищої освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад вищої освіти, здійснюється шляхом визначення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми;

  заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно склала комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит або за результатами отриманих оцінок за дисциплінами успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

  2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, державним організаціям, відповідальним за організацію єдиного державного кваліфікаційного іспиту, визначити порядок, етапи та графік складення обов’язкових компонентів першого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту та повторного складення обов’язкових компонентів першого та другого етапів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2022 і 2023 роках та вжити інших необхідних заходів для виконання цієї постанови.

                Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ


  Інд. 73