• In English
 • Уряд затвердив форму бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей.

  З набранням чинності 07.02.2019 Закону України “Про валюту і валютні операції”, в Україні почали діяти правила щодо руху грошових коштів, дзеркальні до правил, які діють в ЄС і за його межами та є невід’ємною частиною законодавства Євросоюзу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема, статтею 8 Закону визначено, що транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Постановою Уряду передбачені норми щодо особливостей декларування платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, відповідно до положень, встановлених Митним кодексом України. Також затверджено форму декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей та порядок її заповнення.

  Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 лютого 2019 р. № 203
  Київ
  Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей

  Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про валюту і валютні операції” та частини шостої статті 257 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити форму бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (далі — декларація транскордонного переміщення) згідно з додатком.

  2. Установити, що бланки декларації транскордонного переміщення можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210 х 296 міліметрів) за формою, затвердженою цією постановою.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431 “Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1526) і від 21 травня 2012 р. № 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674) зміни, що додаються.

  4. Державній фіскальній службі:

  забезпечити митниці Державної фіскальної служби бланками декларації транскордонного переміщення за формою, затвердженою цією постановою, та митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від  21  травня 2012 р. № 431 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1526), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, у кількості, що відповідає їх потребам;

  оприлюднити на власному веб-сайтi бланк декларації транскордонного переміщення за формою, затвердженою цією постановою, та забезпечити можливість його роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки.

  5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

          Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67