• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 08 жовтня 2022 р. № 1127
  Київ
  Деякі питання здійснення заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності та реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

  Відповідно до статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, абзацу другого підпункту 5 пункту 912 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення”, розділу ХІV Митного кодексу України, Закону України “Про санкції” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що на період воєнного стану:

  1) зупиняється реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) щодо всіх категорій товарів:

  громадян Російської Федерації, юридичних осіб, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни Російської Федерації чи інші юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

  якщо виробниками, експортерами або імпортерами товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, є особи, зазначені в абзаці другому цього підпункту;

  2) зупиняється реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у зазначеному реєстрі за заявами правовласників (їх уповноважених представників) фізичних та/або юридичних осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

  3) заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Митного кодексу України, щодо всіх категорій товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які належать особам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту, не застосовуються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

           Прем’єр-міністр України                                                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67