• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 17 листопада 2023 р. № 1230
  Київ
  Деякі питання застосування документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України)

  Відповідно до абзацу другого частини другої, частини сьомої статті 2521 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  форму документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України);

  Положення про документ для декларування військової техніки та інших товарів (Форму 302 України);

  Порядок заповнення документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України);

  Порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України).

  2. Міністерству оборони та Державній митній службі:

  1) до набуття повноправного членства України в Європейському Союзі або Організації Північноатлантичного договору забезпечити відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” підготовку проектів міжнародних договорів, згідно з якими відбуватиметься направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, між Україною та відповідними державами про використання в таких державах документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України), форма якого затверджена цією постановою;

  2) з метою контролю за переміщенням військової техніки та інших товарів через митний кордон та територією України під час направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав забезпечити:

  декларування військової техніки та інших товарів підрозділів Збройних Сил України за документом для декларування військової техніки та інших товарів (Формою 302 України), форма якого затверджена цією постановою, або за формою держави, до якої направляються підрозділи Збройних Сил України, допущені до перебування на території такої держави;

  дотримання мети транспортування та використання військової техніки та інших товарів підрозділів Збройних Сил України під керівництвом військових без будь-яких комерційних та інших цілей;

  дотримання строків тимчасового вивезення;

  3) з метою контролю за переміщенням військової техніки та інших товарів через митний кордон та територією України під час здійснення митних формальностей щодо військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав — членів Європейського Союзу, держав — членів Організації Північноатлантичного договору та інших держав, допущених на територію України, забезпечити визначення уповноважених осіб, зокрема підрозділів Збройних Сил України, відповідальних за взаємодію з митними органами з питань використання Форми 302 Європейського Союзу (далі — Форма 302 ЄС), Форми 302 держав — членів Організації Північноатлантичного договору (далі — Форма 302 НАТО), Форми 302 іншої держави, до обов’язків яких буде віднесено невідкладно повідомляти митним органам про виявлені порушення, які можуть мати вплив на дотримання вимог законодавства з питань митної справи, та підтримку інформації про таких осіб в актуальному стані.

  3. Державній митній службі забезпечити:

  доопрацювання відповідного програмного забезпечення, передбаченого у пунктах 6, 11, 15—19 (у частині ведення митними органами обліку документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України), Форми 302 ЄС, Форми 302 НАТО, Форми 302 іншої держави в електронній формі), 22 Порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України), затвердженого цією постановою;

  визначення уповноважених посадових осіб, відповідальних за взаємодію з підрозділами Збройних Сил України з питань використання зазначених Форм 302, та підтримку інформації про таких осіб в актуальному стані.

  4. Міністерству оборони та Державній митній службі забезпечити вжиття заходів стосовно налагодження взаємодії у разі використання документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України), Форми 302 ЄС, Форми 302 НАТО, Форми 302 іншої держави під час здійснення митних формальностей щодо військової техніки та інших товарів, зокрема обміну інформацією на постійній основі про уповноважених осіб, відповідальних за взаємодію.

  5. Установити, що до моменту впровадження Державною митною службою відповідного програмного забезпечення митними органами щомісяця до 10 числа наступного періоду подається Державній митній службі звіт про оформлення документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України), Форми 302 ЄС, Форми 302 НАТО, Форми 302 іншої держави за встановленою нею формою.

  6. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

           Прем’єр-міністр України                                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67