• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 березня 2023 р. № 265
  Київ
  Деякі питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. З метою забезпечення житлом в умовах воєнного стану сімей осіб, визначених пунктами 2—5 частини першої статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 зазначеного Закону (далі — члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю), установити, що у 2023 році:

  1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) подають Міністерству у справах ветеранів інформацію про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за формою згідно з додатком до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2021 р., № 66, ст. 4189; 2022 р., № 62, ст. 3731):

  станом на 1 березня 2023 р. щодо членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю — до 25 березня 2023 р.;

  станом на 1 червня 2023 р. щодо членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю, яким було призначено грошову компенсацію до 24 лютого 2022 р. на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та не виплачено і які після цієї дати перемістилися із зазначених територій, за місцем їх перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб — до 15 червня 2023 р.;

  2) Міністерство у справах ветеранів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2023 рік за бюджетною програмою 1511040 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2—5 частини першої статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”, здійснює розподіл субвенції на підставі інформації, поданої згідно з абзацами другим і третім підпункту 1 цього пункту.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2017 р., № 22, ст. 605; 2021 р., № 66, ст. 4189; 2022 р., № 62, ст. 3731) зміни, що додаються.


                     Прем’єр-міністр України                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73