• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 24 березня 2023 р. № 266
  Київ
  Деякі питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. З метою забезпечення житлом в умовах воєнного стану деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей установити, що у 2023 році:

  1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) подають Міністерству у справах ветеранів інформацію про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 зазначеного Закону, яким було призначено грошову компенсацію до 24 лютого 2022 р. на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та не виплачено і які після цієї дати перемістилися із зазначених територій, за місцем їх перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 1 червня 2023 р. за формою згідно з додатком до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорії осіб, які брали участь в бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1029; 2021 р., № 64, ст. 4017; 2022 р., № 62, ст. 3730), до 15 червня 2023 р.;

  2) Міністерство у справах ветеранів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на 2023 рік за бюджетною програмою 1511060 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”, здійснює розподіл субвенції на підставі інформації, поданої згідно з підпунктом 1 цього пункту.

  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1029; 2021 р., № 64, ст. 4017; 2022 р., № 62, ст. 3730) зміни, що додаються.


  Прем’єр-міністр України                                                                       Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73