• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 липня 2022 р. № 776
  Київ
  Деякі питання забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу майном на умовах фінансового лізингу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу спеціальними засобами технологічного оснащення, технічними засобами, обладнанням та іншим майном, необхідним для підготовки виробництва (проведення ремонту, модернізації) озброєння, військової або спеціальної техніки, спорядження чи боєприпасів, на умовах фінансового лізингу, що додається.

  2. Пункт 5 Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1714; 2019 р., № 86, ст. 2903), доповнити підпунктом 9 такого змісту:

  “9) майна, придбаного суб’єктом господарювання (юридичною особою), що належить до сфери управління Мінстратегпрому, для передачі за договорами фінансового лізингу підприємствам оборонно-промислового комплексу.”.


                        Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 21