• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 06 січня 2023 р. № 14
  Київ
  Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану

  Відповідно до підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що у 2023 році в умовах воєнного стану:

  1) вимоги підпунктів 2 і 21 пункту 33 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), у частині погодження з Міністерством фінансів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і штатних розписів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що належать до сектору безпеки і оборони та мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, та внесення змін до цих документів не застосовуються;

  2) головні розпорядники коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони:

  не вносять зміни до паспортів бюджетних програм, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону;

  подають у місячний строк після припинення або скасування воєнного стану до Міністерства фінансів звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону;

  3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету, що належить до сектору безпеки і оборони, перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення за бюджетною програмою видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також перерозподіл бюджетних асигнувань за бюджетною програмою, передбачені частинами сьомою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюються Міністерством фінансів за обґрунтованим поданням відповідного головного розпорядника бюджетних коштів шляхом внесення змін до розпису бюджету;

  4) реєстрація бюджетних зобов’язань/бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів Міністерства оборони, що містять інформацію, розголошення якої під час воєнного стану несе загрозу національній безпеці (у тому числі відомості, що становлять державну таємницю), незалежно від суми разового платежу здійснюються Державною казначейською службою без подання підтвердних документів.

  За визначення таких платежів та їх перелік за відповідними кодами бюджетної класифікації відповідає Міністерство оборони;

  5) головні розпорядники бюджетних коштів подають не пізніше 10 січня 2023 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт за 2022 рік про використання коштів з резервного фонду державного бюджету за бюджетними програмами, за якими встановлено бюджетні призначення на 2022 рік, за формою згідно з додатком. Звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету подається Державній казначейській службі із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами зазначеної Служби.

  2. Відновити дію Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734).

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


                   Прем’єр-міністр України                 Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67