• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 25 липня 2023 р. № 766
  Київ
  Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Відновити реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 6, ст. 345).

  2. Установити, що під час воєнного стану в Україні та протягом місяця з дня його припинення чи скасування, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 р., реалізація пілотного проекту забезпечується з урахуванням таких особливостей:

  1) повноваження, визначені в пункті 2 Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками та вимог щодо проведення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, а також порядку оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в рамках пілотного проекту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками” (далі — Порядок та вимоги), здійснюються сертифікованими інженерами-землевпорядниками, включеними до переліку сертифікованих інженерів-землевпорядників, які в умовах воєнного стану здійснюють відповідні повноваження, що затверджується Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства (далі — перелік). Відповідні повноваження здійснюються сертифікованими інженерами-землевпорядниками в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, та з урахуванням вимог підпунктів 7 і 9 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 564 “Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2218);

  2) внесення відомостей про сертифікованого інженера-землевпорядника до переліку або надання відмови в такому внесенні здійснюється Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства після перевірки відповідності такого сертифікованого інженера-землевпорядника вимогам, установленим законодавством, у тому числі підпунктами 4 і 5 цього пункту;

  3) перевірка відповідності сертифікованого інженера-землевпорядника вимогам, установленим законодавством, проводиться у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати надходження до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру від такого сертифікованого інженера-землевпорядника заяви про надання доступу до Державного земельного кадастру для здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог, разом з доданими до неї документами, зазначеними в абзаці другому цього підпункту, в паперовій або електронній формі.

  Подання заяви про надання доступу до Державного земельного кадастру разом з довідкою відповідності автоматизованого робочого місця користувача та довідкою про результати стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками здійснюється відповідно до пунктів 7 і 43 Порядку та вимог.

  Заява сертифікованого інженера-землевпорядника, у якій відсутні відомості, передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598) (далі — Порядок ведення Державного земельного кадастру), та/або наявні суперечності між відповідними відомостями та документами, доданими до неї, залишається без розгляду, про що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру листом повідомляє відповідному сертифікованому інженеру-землевпоряднику.

  За результатами розгляду заяви Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру листом повідомляє відповідному сертифікованому інженеру-землевпоряднику про його відповідність чи невідповідність вимогам, установленим законодавством, та про внесення відповідних відомостей про нього до переліку або про відмову в такому внесенні;

  4) додатково до вимог, установлених законодавством, сертифіковані інженери-землевпорядники повинні відповідати таким критеріям:

  стаж роботи сертифікованого інженера-землевпорядника становить не менш як два роки;

  відсутність прийнятих Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру рішень про позбавлення, анулювання, зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника з підстав, визначених Законом України “Про землеустрій”;

  середня кількість розроблених та поданих для внесення до Державного земельного кадастру документацій із землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником (за винятком документацій із землеустрою, розроблених та поданих протягом періоду воєнного стану) становить не менш як 100 на рік;

  5) додатковою вимогою до автоматизованого робочого місця сертифікованого інженера-землевпорядника як користувача Державного земельного кадастру є статична (виділена) ІР-адреса пристрою (обладнання), з якого сертифікованим інженером-землевпорядником забезпечується здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог.

  У разі зміни статичної (виділеної) ІР-адреси пристрою (обладнання), з якого сертифікованим інженером-землевпорядником забезпечується здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог, повідомлення з інформацією про таку зміну подається сертифікованим інженером-землевпорядником до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Зазначене повідомлення у триденний строк розглядається Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру разом з адміністратором Державного земельного кадастру, за результатами чого здійснюється зміна відомостей про статичну (виділену) ІР-адресу пристрою (обладнання), з якого сертифікованим інженером-землевпорядником забезпечується здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог;

  6) інформація про дотримання вимог, установлених підпунктами 4 і 5 цього пункту, подається сертифікованим інженером-землевпорядником у довільній формі разом із заявою про надання доступу до Державного земельного кадастру для здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог;

  7) подання та розгляд заяв про надання доступу сертифікованим інженерам-землевпорядникам до Державного земельного кадастру для здійснення повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог, здійснюються згідно з вимогами пункту 1881 Порядку ведення Державного земельного кадастру з урахуванням особливостей, визначених у підпунктах 3––6 цього пункту, в порядку черговості з дня надходження відповідних заяв до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, але не більш як 400 заяв на місяць.

  У разі надходження до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру більшої кількості заяв, ніж зазначено у цьому підпункті, їх розгляд здійснюється першочергово у наступному місяці з дотриманням строків, зазначених у підпункті 3 цього пункту;

  8) у разі отримання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру безпосередньо або від Міністерства аграрної політики та продовольства, обласної, Київської міської, районної військової адміністрації, інших органів державної влади інформації про факти порушень сертифікованим інженером-землевпорядником, включеним до переліку, допущених під час прийняття рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, про надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також про відмову у внесенні до Державного земельного кадастру або наданні з нього відомостей, під час здійснення інших повноважень, визначених Законом України “Про Державний земельний кадастр”, та інших порушень вимог законодавства Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру приймає рішення про тимчасове блокування такому сертифікованому інженеру-землевпоряднику доступу до Державного земельного кадастру на строк до семи днів. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру дає відповідне доручення адміністратору Державного земельного кадастру невідкладно;

  9) протягом строку, зазначеного в підпункті 8 цього пункту, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розглядає подану інформацію та за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства приймає остаточне рішення про відновлення такому сертифікованому інженеру-землевпоряднику доступу до Державного земельного кадастру або про його анулювання.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний строк з дня опублікування цієї постанови забезпечити відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

  5. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування і діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом місяця з дня його припинення чи скасування, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року.


                           Прем’єр-міністр України                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75