• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 27 серпня 2022 р. № 758-р
  Київ
  Деякі питання утворення та реорганізації закладу вищої освіти

  1. Передати:

  цілісний майновий комплекс державної установи “Державний інститут сімейної та молодіжної політики” (код згідно з ЄДРПОУ 13684879) із сфери управління Міністерства молоді та спорту до сфери управління Міністерства освіти і науки;

  відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України частину бюджетних призначень, передбачених у 2022 році Міністерству молоді та спорту у загальному фонді державного бюджету за програмою 3401040 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту” у сумі 6 381,3 тис. гривень (видатки розвитку), Міністерству освіти і науки за програмою 2201040 “Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ”.

  2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо:

  утворення Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки;

  реорганізації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (код згідно з ЄДРПОУ 02125295) та державної установи “Державний інститут сімейної та молодіжної політики” (код згідно з ЄДРПОУ 13684879) шляхом приєднання їх до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

  3. Взяти до відома, що:

  здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, продовжують навчання в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова;

  витрати, пов’язані з реорганізацією, зазначеною в абзаці третьому пункту 2 цього розпорядження, та подальшою діяльністю Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки для підготовки кадрів та наукової, науково-технічної діяльності.

  4. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 902 “Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3352) у розділі “м. Київ” виключити таку позицію:

  “13684879

  Державна установа “Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.

  5. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

           Прем’єр-міністр України                                              Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73