• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 07 вересня 2022 р. № 1003
  Київ
  Деякі питання реформування управління лісової галузі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів за переліком згідно з додатком 1.

  2. Утворити як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів за переліком згідно з додатком 2.

  3. Установити, що:

  територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї постанови, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на зазначені органи, до завершення здійснення заходів, пов’язаних з утворенням міжрегіональних територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів;

  здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією територіальних органів згідно з пунктом 1 цієї постанови та утворенням міжрегіональних територіальних органів згідно з пунктом 2 цієї постанови, покладається на Державне агентство лісових ресурсів;

  міжрегіональні територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів, що утворюються згідно з пунктом 2 цієї постанови, є правонаступниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів, які ліквідуються згідно з пунктом 1, згідно з додатком 3.

  4. Погодитися з пропозицією Державного агентства лісових ресурсів щодо:

  утворення державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” шляхом злиття спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, з подальшим перетворенням державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, з урахуванням особливостей, визначених законом;

  залишення у державній власності державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” та акціонерного товариства, яке утвориться після перетворення державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.

  5. Установити, що державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” є правонаступником:

  майна, прав та обов’язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються;

  права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, затверджених розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених особливо захисних лісових ділянок спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються;

  одержаних сертифікатів ведення лісового господарства PEFC та FSC спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються;

  договорів довгострокового тимчасового користування лісами державної власності, лісових сервітутів, договорів про умови ведення мисливського господарства спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються;

  дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів та інших документів дозвільного характеру, ліцензій на провадження господарської діяльності та отриманих висновків з оцінки впливу на довкілля до закінчення строку їх дії.

  6. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) зміну, що додається.

  7. Державному агентству лісових ресурсів вжити заходів щодо:

  збереження робочих місць працівників спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються;

  збереження обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та інших податків і зборів до місцевих бюджетів за місцезнаходженням об’єктів лісових відносин;

  забезпечення виконання інших завдань і заходів для реалізації цієї постанови;

  забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства.

  8. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:

  розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо особливостей утворення та діяльності державного лісогосподарського акціонерного товариства;

  забезпечити внесення державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” та акціонерного товариства, яке утвориться з урахуванням особливостей, визначених законом, шляхом перетворення державного спеціалізованого господарського підприємства “Ліси України” в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

  Прем’єр-міністр України                                  Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75