• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 березня 2024 р. № 311
  Київ
  Деякі питання реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2024 р. останнього етапу пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — пілотний проект).

  2. Установити, що:

  1) учасником пілотного проекту є клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами (код згідно з ЄДРПОУ 05415792);

  2) учасник пілотного проекту в рамках його реалізації може долучитися до програми державних гарантій медичного обслуговування населення як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги у випадках гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах, лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах шляхом укладення в установленому порядку договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я;

  3) учасник пілотного проекту забезпечує безоплатність надання медичних послуг в рамках його реалізації та використовує кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги у випадках гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах, лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, для організації та надання таких послуг. Видатки на оплату праці здійснюються виходячи з чисельності працівників, що передбачена у складі спеціального фонду для надання зазначених послуг;

  4) учасник пілотного проекту повинен зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та вносити медичні записи за всіма видами медичної допомоги в електронну систему охорони здоров’я, які є обов’язковими для учасника пілотного проекту;

  5) учасник пілотного проекту щомісяця подає Міністерству охорони здоров’я інформацію про результати його реалізації.

  3. Міністерству охорони здоров’я та Державному управлінню справами під час підготовки бюджетних пропозицій на 2025—2027 роки врахувати пропозиції щодо долучення з 1 січня 2025 р. клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до програми державних гарантій медичного обслуговування населення в установленому порядку за всіма видами медичної допомоги та подати Міністерству фінансів відповідні фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування.

  4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528; 2020 р., № 49, ст. 1533; 2023 р., № 28, ст. 1559) зміну, що додається.

  5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 березня 2023 р. № 184 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 28, ст. 1559).

  Прем’єр-міністр України                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73