• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 вересня 2023 р. № 1026
  Київ
  Деякі питання реалізації Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Будівництво та модернізація закладів охорони здоров’я”, що додається.

  2. Установити, що підготовка інвестиційних проектів, необхідних для реалізації Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів, ратифікованої Законом України від 1 грудня 2022 р. № 2793-ІХ, здійснюється за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116; 2021 р., № 31, ст. 1788). Такі інвестиційні проекти підлягають обов’язковій державній експертизі, проведеній згідно з вимогами пунктів 8—16 зазначеного Порядку, та подаються відповідними замовниками інвестиційних проектів разом із висновком за результатами державної експертизи до Міністерства економіки для включення до переліку державних інвестиційних проектів та для перевірки відповідності проекту пунктам 5 і 6 зазначеного Порядку.

  3. Установити, що під час виконання договорів з австрійським постачальником згідно з Рамковою угодою, передбаченою пунктом 2 цієї постанови, не застосовуються:

  вимоги пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), у частині строку та розміру авансу (попередньої оплати);

  вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64);

  положення Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116; 2021 р., № 31, ст. 1788), крім пунктів 8—16 зазначеного Порядку та положень щодо подання та підготовки інвестиційних проектів.

  Розмір авансу (попередньої оплати) та умови його погашення за договорами з австрійським постачальником згідно із зазначеною Рамковою угодою встановлюються такими договорами. Строк авансу (попередньої оплати) для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання таких договорів установлюється до їх виконання у повному обсязі.

  Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73