• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 липня 2023 р. № 775
  Київ
  Деякі питання реалізації прав потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641) зміни, що додаються.

  2. Установити, що:

  1) потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — потерпілі), яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі та/або випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (довідкою до такого акта огляду) та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, та/або додатковому харчуванні, та/або предметах догляду за потерпілим (далі — потреба у соціальних послугах), проводиться виплата відшкодування витрат на соціальну послугу догляду вдома та на заходи соціальної послуги, які надаються у вигляді натуральної допомоги (далі —відшкодування) до місяця набрання чинності цією постановою включно;

  2) виплата відшкодування проводиться на умовах та у розмірах, визначених абзацами третім — тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, та вимог підпункту 3 цього пункту. При цьому, якщо потерпілому потребу в соціальних послугах визначено:

  до 1 січня 2023 р., — виплата відшкодування проводиться з 1 січня 2023 р.;

  після 1 січня 2023 р., — виплата відшкодування проводиться з місяця настання права потерпілого на щомісячну страхову виплату, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

  3) у разі коли потерпілому виплачувалася компенсація за надані соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641) в редакції, що діяла до набрання чинності цією постановою, в розмірі меншому, ніж розмір щомісячних грошових компенсацій, визначений абзацами третім — тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, виплата відшкодування проводиться відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту в сумі, що становить різницю між розміром грошової компенсації за соціальні послуги, визначеним абзацами третім — тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, та сумою раніше виплаченої компенсації.

  3. Пенсійному фонду України:

  протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою надіслати повідомлення про потерпілих, яких включено до списку, визначеного абзацом другим пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям (військовим адміністраціям) засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з метою вжиття заходів, передбачених пунктами 4—6 Порядку організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою;

  забезпечити виплату відшкодування згідно з пунктом 2 цієї постанови у порядку, визначеному пунктом 13 Порядку організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 “Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641), з урахуванням змін, затверджених цією постановою.


  Прем’єр-міністр України                                                                             Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75