• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 вересня 2022 р. № 1092
  Київ
  Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій

  Відповідно до абзацу другого пункту 3 частини третьої статті 14, частини четвертої статті 194 Митного кодексу України, Закону України “Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1) форму заяви про надання авторизації авторизованого економічного оператора;

  2) форму заяви про надання авторизації на застосування спрощення;

  3) форму заяви про надання авторизації на застосування процедури кінцевого використання;

  4) форму заяви про надання авторизації на застосування транзитного спрощення;

  5) форму анкети самооцінки підприємства;

  6) форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критерію та/або умові надання авторизації;

  7) форму звіту про результати застосування процедури кінцевого використання товарів;

  8) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації;

  9) форму авторизації авторизованого економічного оператора;

  10) форму авторизації на застосування спрощення “загальна гарантія”;

  11) форму авторизації на застосування спрощення “загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків”;

  12) форму авторизації на застосування спрощення “загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків”;

  13) форму авторизації на застосування спрощення “звільнення від гарантії”;

  14) форму авторизації на застосування спрощення “самостійне накладання пломб спеціального типу”;

  15) форму авторизації на застосування спрощення “процедура спрощеного декларування”;

  16) форму авторизації на застосування спрощення “процедура випуску за місцезнаходженням”;

  17) форму авторизації на застосування процедури кінцевого використання;

  18) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “використання загальної гарантії”;

  19) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “використання загальної гарантії із зменшенням розміру забезпечення референтної суми до 50 відсотків”;

  20) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “використання загальної гарантії із зменшенням розміру забезпечення референтної суми до 30 відсотків”;

  21) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “використання звільнення від гарантії”;

  22) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “використання пломб спеціального типу”;

  23) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “статус авторизованого вантажовідправника”;

  24) форму авторизації на застосування транзитного спрощення “статус авторизованого вантажоодержувача”;

  25) Порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації;

  26) Порядок планування та проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Державній митній службі забезпечити доопрацювання відповідного програмного забезпечення протягом 60 днів з дня набрання чинності цією постановою.

  5. Установити, що оцінка відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора чи умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, що розпочата та не завершена до набрання чинності цією постановою, завершується в порядку, визначеному Порядком проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 665 “Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2044), та Порядком проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 705 “Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. 2161), які для проведення такої оцінки до її завершення застосовуються у редакції, що діяла станом на дату набрання чинності цією постановою. При цьому рішення, прийняті після завершення такої оцінки, оформлюються за формами, затвердженими цією постановою.

  6. Міністерству фінансів разом з Державною митною службою до завершення періоду, визначеного абзацом першим пункту 64 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України, внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо визначення коефіцієнтів платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства з метою перевірки відповідності підприємства критерію, визначеному пунктом 3 частини третьої статті 12 Митного кодексу України, під час надання авторизації авторизованого економічного оператора.

  7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2022 р., але не раніше дня її опублікування.


  Прем’єр-міністр України                                                                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67