• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 27 лютого 2024 р. № 212
  Київ
  Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (далі — пілотний проект).

  2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я всіх форм власності, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали з Національною службою здоров’я договір про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (далі — договір).

  3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що додається.

  4. Установити, що:

  під час реалізації пілотного проекту надання медичних послуг із зубопротезування учасниками пілотного проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на підставі договорів, крім послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів інших програм державного бюджету та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

  для всіх учасників пілотного проекту, які уклали договір, є обов’язковими реєстрація в електронній системі охорони здоров’я та внесення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604);

  учасники пілотного проекту забезпечують внесення даних щодо осіб, визначених пунктом 6 Порядку, затвердженого цією постановою, без зазначення пільгової категорії до електронної системи охорони здоров’я;

  Національна служба здоров’я укладає договори строком до 1 грудня 2024 р. з учасниками пілотного проекту із використанням інформаційної системи Національної служби здоров’я;

  вартість медичних послуг із зубопротезування для учасників пілотного проекту визначається згідно з тарифом та коригувальними коефіцієнтами, визначеними у Порядку, затвердженому цією постановою.

  Оплата таких медичних послуг здійснюється на підставі звітів про надані медичні послуги за договором, що внесені учасниками пілотного проекту до електронної системи охорони здоров’я.

  5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послу, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567; 2002 р., № 29, ст. 1374; 2021 р., № 4, ст. 211) та від 27 грудня 2017 р. № 1101 “Про утворення Національної служби здоров’я України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507; 2023 р., № 65, ст. 3697) зміни, що додаються.

  6. Національній службі здоров’я забезпечити:

  у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови подання Міністерству охорони здоров’я примірної форми договору та форми заяви для отримання медичної послуги із зубопротезування, в якій особи, визначені пунктом 6 Порядку, затвердженого цією постановою, зазначають свої персональні дані, реквізити посвідчення особи, що підтверджує їх віднесення до пільгової категорії, а також про те, що медична послуга із зубопротезування відповідно до умов пілотного проекту ще не надавалась;

  розроблення специфікації та умов закупівлі як невід’ємної частини договору та подання на погодження до Міністерства охорони здоров’я;

  розміщення на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються специфікація та умови закупівлі, строк і спосіб подання пропозицій закладами охорони здоров’я для участі в пілотному проекті та строк їх розгляду, вимоги до інформації, що зазначається у заяві про укладення договору;

  укладення договорів з учасниками пілотного проекту за примірною формою, погодженою з Міністерством охорони здоров’я;

  щомісячне оприлюднення інформації про реалізацію пілотного проекту та його учасників на своєму офіційному веб-сайті;

  подання щомісяця до 10 числа головному розпоряднику бюджетних коштів та Міністерству фінансів звіту про укладені договори, інформацію про фактичні оплати та обсяг наданих медичних послуг із зубопротезування.

  7. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я забезпечити:

  постійне здійснення заходів з моніторингу, аналізу та контролю за реалізацією пілотного проекту та у разі необхідності підготувати пропозиції щодо удосконалення реалізації пілотного проекту;

  подання Кабінетові Міністрів України до 15 лютого 2025 р. звіту про результати реалізації у 2024 році пілотного проекту.

          Прем’єр-міністр України                                                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73