• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 03 березня 2023 р. № 184
  Київ
  Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2023 р. пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — пілотний проект).

  2. Установити, що:

  1) учасником пілотного проекту є клінічна лікарня “Феофанія” Державного управління справами (код згідно з ЄДРПОУ 05415792);

  2) учасник пілотного проекту в рамках його реалізації може долучитися до програми державних гарантій медичного обслуговування населення як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги у випадках гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах шляхом укладення в установленому порядку договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я;

  3) учасник пілотного проекту забезпечує безоплатність надання медичних послуг в рамках його реалізації та використовує кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги у випадках гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, для організації та надання таких послуг. Видатки на оплату праці здійснюються виходячи з чисельності працівників, що передбачена у складі спеціального фонду для надання зазначених послуг;

  4) учасник пілотного проекту повинен зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та вносити медичні записи за всіма видами медичної допомоги в електронну систему охорони здоров’я, які є обов’язковими для учасника пілотного проекту;

  5) учасник пілотного проекту щомісяця подає Міністерству охорони здоров’я інформацію про результати його реалізації.

  3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567; 2020 р., № 77, ст. 2567; 2022 р., № 12, ст. 640) і від 28 березня 2018 р. № 391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528; 2020 р., № 49, ст. 1533; 2022 р., № 12, ст. 640) зміни, що додаються.

  4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1430 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 640).

  5. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я:

  до 1 серпня 2023 р. за результатами реалізації пілотного проекту у першому півріччі 2023 р. подати Міністерству фінансів пропозиції щодо долучення учасника пілотного проекту до програми державних гарантій медичного обслуговування населення за всіма видами медичної допомоги з 1 січня 2024 р. з відповідними розрахунками згідно з внесеними учасником пілотного проекту медичними даними за всіма видами медичної допомоги (в розрізі пакетів медичних послуг) в електронну систему охорони здоров’я у 2022 році та першому півріччі 2023 р.;

  до 15 лютого 2024 р. подати Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про результати реалізації пілотного проекту у 2023 році та інформацію щодо внесених у 2023 році учасником пілотного проекту медичних даних за всіма видами медичної допомоги (в розрізі пакетів медичних послуг) в електронну систему охорони здоров’я.


                    Прем’єр-міністр України                     Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73