• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 березня 2023 р. № 248
  Київ
  Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2024 р. експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі — експериментальний проект).

  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

  3. Установити, що:

  1) до 1 квітня 2023 р., на період переходу у використанні бюджетних коштів від утримання державних закладів охорони здоров’я до оплати відповідних соціальних послуг, фінансове забезпечення Спеціалізованого Трускавецького санаторію “Батьківщина” та Спеціалізованого Миргородського санаторію “Слава” (далі — учасники експериментального проекту) здійснюється в межах коштів державного бюджету за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”;

  2) з 1 квітня 2023 р. Міністерство соціальної політики спрямовує бюджетні кошти на підставі поданих Національною соціальною сервісною службою звітів про надання у звітному періоді соціальних послуг

  учасниками експериментального проекту в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”, для оплати соціальних послуг.

  4. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставиниˮ (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), зміни, що додаються.

  5. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а у разі їх відсутності — військовим адміністраціям населених пунктів (далі — уповноважені органи) у межах реалізації експериментального проекту здійснювати:

  1) інформування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, про можливість отримання окремих соціальних послуг в учасників експериментального проекту;

  2) оцінювання індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та виявлення потреб у наданні їм окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту;

  3) інформування обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) про виявлені потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

  6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

  1) надання уповноваженим органам:

  інформації про реалізацію експериментального проекту;

  консультативної допомоги з підготовки документів для участі в реалізації експериментального проекту;

  2) надання допомоги у вирішенні питання проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

  3) подання щомісяця до 5 числа наступного періоду Національній соціальній сервісній службі інформації про потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

  7. Львівській, Полтавській обласним державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

  1) проведення обласними центрами соціальних служб навчальних заходів для керівників, працівників, зокрема фахівців із соціальної роботи учасників експериментального проекту, з питань організації соціальної роботи та надання окремих соціальних послуг;

  2) організацію (за потреби) проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

  3) надання разом із центрами зайнятості допомоги учасникам експериментального проекту в пошуку та підборі персоналу, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб для їх працевлаштування до учасника експериментального проекту на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема, за сумісництвом для надання ними соціальних послуг.

  8. Національній соціальній сервісній службі забезпечити:

  1) постійний організаційний супровід реалізації експериментального проекту;

  2) надання учасникам експериментального проекту методичної підтримки з питань реалізації експериментального проекту, надання окремих соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

  3) підвищення компетентності працівників учасників експериментального проекту з питань надання соціальних послуг, забезпечення дотримання прав людини, безбар’єрності;

  4) моніторинг реалізації експериментального проекту та здійснення моніторингових візитів до учасників експериментального проекту: не рідше ніж щодекади — протягом березня — квітня 2023 р.; щомісяця — протягом травня — липня 2023 р.; щокварталу — до завершення реалізації експериментального проекту.

  9. Міністерству соціальної політики забезпечити:

  1) разом із Національною соціальною сервісною службою:

  проведення за участю обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) наради щодо експериментального проекту та порядку його реалізації протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою;

  надання обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), уповноваженим органам, а також учасникам експериментального проекту методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту;

  2) подання до 15 січня 2025 р. Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації експериментального проекту.

  10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2023 року.

  Прем’єр-міністр України                            Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73