• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 13 вересня 2022 р. № 815-р
  Київ
  Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів

  1. Передати державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” на праві господарського відання такі об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, примусово вилучені в Україні відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 р. “Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”, введеного в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 р. № 326:

  1) корпоративні права:

  у розмірі 5 080 310 373 простих іменних акцій, що становлять 99,772644 відсотка статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 00039002, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8), що належать Державній корпорації розвитку “ВЕБ.РФ” (місцезнаходження: Російська Федерація, 107996, м. Москва, просп. Академіка Сахарова, 9, реєстраційний номер 1077711000102);

  у розмірі 24 065 460 500 простих іменних акцій, що становлять 100 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46), що належать публічному акціонерному товариству “Сбєрбанк Росії” (місцезнаходження: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, 19, реєстраційний номер 1027700132195);

  2) фінансові активи (у вигляді прав вимоги боргу) згідно з додатком:

  Державної корпорації розвитку “ВЕБ.РФ” до публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”;

  публічного акціонерного товариства “Сбєрбанк Росії” до акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк”;

  3) фінансові активи (облігації внутрішньої державної позики) акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк”.

  2. Державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” у тижневий строк забезпечити в обраній ним депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави облік прав за 5 080 310 373 простими іменними акціями, що становлять 99,772644 відсотка статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 00039002), та за 24 065 460 500 простими іменними акціями, що становлять 100 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 25959784), що належать державі та передані йому відповідно до пункту 1 цього розпорядження, з набуттям у цій депозитарній установі статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави за такими цінними паперами.

  3. Запропонувати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити:

  1) перерахування суми залишку коштів на накопичувальному рахунку публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 00039002, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8) у розмірі, зафіксованому станом на 00 год. 01 хв. 19 травня 2022 р., до спеціального фонду державного бюджету;

  2) перерахування суми залишку коштів на накопичувальному рахунку акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) у розмірі, зафіксованому станом на 00 год. 01 хв. 19 травня 2022 р. (крім коштів у сумі 3 000 000 000 (три мільярди) гривень, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” і здійснення оплати витрат банку, пов’язаних із здійсненням процедури ліквідації, зокрема всіх витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури банку (управлінням майном (активами), продажем майна (активів) та іншими витратами), до спеціального фонду державного бюджету;

  3) організацію необхідних заходів щодо перерахування залишків коштів із кореспондентських рахунків інших банків на накопичувальні рахунки публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 00039002, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8) та акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” (код згідно з ЄДРПОУ 25959784, місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) із наступним їх перерахуванням протягом трьох банківських днів з дати надходження до спеціального фонду державного бюджету;

  4) передачу акціонерним товариством “Міжнародний Резервний банк” облігацій внутрішньої державної позики державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” і перерахування купонного платежу (відсотків) згідно з умовами випуску облігацій та їх номінальної вартості внаслідок погашення облігацій внутрішньої державної позики на користь зазначеного банку до спеціального фонду державного бюджету;

  5) внесення змін до реєстрів акцептованих вимог кредиторів публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” та акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” у зв’язку з передачею державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” примусово вилучених прав вимоги боргу публічного акціонерного товариства “Сбєрбанк Росії” до акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк” і прав вимоги боргу Державної корпорації розвитку “ВЕБ.РФ” до публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”.

  4. Державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” забезпечити:

  1) відкриття небюджетних рахунків у державному банку для забезпечення обслуговування цінних паперів, зазначених у пункті 3 цього розпорядження;

  2) підписання документів за наслідками виконання пункту 3 цього розпорядження.

  5. Державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” разом із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виконати всі необхідні дії для списання з рахунків депонентів (акціонерного товариства “Міжнародний Резервний банк”), відкритих в депозитарній установі — товаристві з обмеженою відповідальністю “Інвестиційний капітал Україна”, на рахунок у цінних паперах емітента (Міністерства фінансів) в Національному банку як депозитарії державних цінних паперів:

  облігацій внутрішньої державної позики для їх подальшого погашення та анулювання, що примусово вилучені відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 р., введеного в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 р. № 326, та перебувають в обігу, а саме облігацій внутрішньої державної позики (міжнародні ідентифікаційні коди UA4000219778, UA4000199210, UA4000216774, UA4000221568, UA4000200885, UA4000173371, UA4000213227, UA4000206460), які належать акціонерному товариству “Міжнародний Резервний банк”;

  коштів, виплачених за облігаціями внутрішньої державної позики, зазначеними в абзаці другому цього пункту, строк погашення яких настав (міжнародні ідентифікаційні коди UA4000215156, UA4000214506, UA4000218325);

  нарахованого та виплаченого купона за облігаціями внутрішньої державної позики, зазначеними в абзаці другому та третьому цього пункту.

  Рекомендувати Національному банку виконати всі необхідні дії для зарахування цінних паперів, що примусово вилучені відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 р., введеного в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 р. № 326, на відповідні рахунки емітента (Міністерства фінансів) та їх подальшого анулювання на підставі відповідних розпоряджень емітента.

  Міністерству фінансів виконати всі необхідні дії та надати всі необхідні розпорядження щодо зарахування облігацій внутрішньої державної позики, що примусово вилучені відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 р., введеного в дію Указом Президента України від 11 травня 2022 р. № 326, на відповідні рахунки емітента (Міністерства фінансів) в Національному банку як депозитарії державних цінних паперів та погашення зобов’язань за цими облігаціями шляхом їх анулювання та відповідного зменшення державного боргу.

  6. Державному підприємству “Національний фонд інвестицій України” та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поінформувати Міністерство економіки про результати виконання пунктів 2—4 цього розпорядження у тижневий строк після їх виконання з наданням копій підтвердних документів.

  7. Міністерству економіки після отримання від державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформації про виконання пунктів 2—4 цього розпорядження подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо шляхів подальшого використання об’єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, зокрема щодо визначення уповноважених органів управління зазначеними об’єктами.

  8. Це розпорядження набирає чинності з моменту його прийняття, крім підпунктів 1—4 пункту 3, які набирають чинності після внесення відповідних змін до Законів України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” та “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”.

           Прем’єр-міністр України                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 70