• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 14 березня 2023 р. № 228
  Київ
  Деякі питання отримання та обміну посвідчень водія іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Установити, що на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування:

  іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії, замість документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, можуть подати дійсний паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, разом з військовим квитком та довідкою щодо перебування на військовій службі, оформленою в установленому порядку, для:

  - проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з урахуванням положень Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1258);

  - отримання посвідчення водія (зокрема вперше) з урахуванням Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; 2009 р., № 39, ст. 1311);

  - обміну їх посвідчення водія на національне посвідчення водія, а також видачі їм національного посвідчення водія замість посвідчення водія іноземної держави, яке втрачене, зокрема у зв’язку з крадіжкою, стихійним лихом, іншими непередбачуваними обставинами (за умови надання документа, виданого компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві, а також складення теоретичного і практичного іспитів, якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України, у територіальних сервісних центрах МВС);

  відсутність у документах, що подаються особами, зазначеними в абзаці другому цієї постанови, або в Єдиному державному демографічному реєстрі відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання на території України, а також реєстраційного номера облікової картки платника податків не є підставою для відмови у видачі або обміні посвідчення водія;

  для осіб, зазначених в абзаці другому цієї постанови, адресою для офіційного листування та вручення офіційної кореспонденції та адресою місця проживання вважається адреса військової частини (або її найменування), зазначена в довідці щодо перебування на військовій службі, оформленій у встановленому порядку.


                    Прем’єр-міністр України                        Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 29