• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 28 квітня 2023 р. № 438
  Київ
  Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують

  Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та частини сьомої статті 16 Закону України “Про соціальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок організації надання деяких соціальних послуг з догляду та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — Порядок), що додається.

  2. Установити, що:

  потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — потерпілі), яким згідно з медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні, надаються соціальні послуги з догляду з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України “Про соціальні послуги”, а потерпілим, щодо яких відповідно до зазначеного медичного висновку визначено потребу в спеціальному медичному догляді, надаються також медичні послуги відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” у межах програми медичних гарантій, зокрема медична послуга з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності);

  потерпілим відповідно до їх індивідуальних потреб надається соціальна послуга з догляду вдома згідно з державним стандартом (далі — соціальні послуги), медичні послуги у межах програми медичних гарантій (у разі необхідності), зокрема медична послуга з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності);

  соціальні послуги надаються юридичними особами, фізичними особами — підприємцями, які є надавачами соціальних послуг і яких внесено до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі;

  соціальні послуги можуть надаватися потерпілому членом його сім’ї або іншою особою, якщо потерпілий є особою з інвалідністю I групи або особою, яка згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) не здатна до самообслуговування і потребує постійного стороннього догляду.

  3. Витрати на надання соціальних послуг потерпілим відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  У разі надання потерпілому соціальних послуг відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 цієї постанови у період з 1 січня 2023 р. до місяця набрання чинності цією постановою витрати за їх надання компенсуються в розмірі, визначеному абзацом третім пункту 5 цієї постанови, за місяці, в яких фактично здійснювалося надання таких соціальних послуг, що підтверджується відомостями, зазначеними в заяві про надання соціальних послуг з догляду членом сім’ї або іншою особою за формою згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого цією постановою.

  Під час обробки в системі електронних платежів Національного банку платіжних інструкцій, сформованих з метою відшкодування цих витрат Пенсійним фондом України, плата за розрахунково-інформаційне обслуговування не справляється.

  4. Пенсійному фонду України:

  забезпечити складання списків потерпілих, яких взято на облік на дату набрання чинності цією постановою та які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування та/або спеціального медичного догляду;

  протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою надіслати повідомлення про потерпілих, яких включено до зазначеного списку, засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Повідомлення складаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженого цією постановою.

  У разі прийняття органами Пенсійного фонду України нових рішень про призначення страхових виплат потерпілим, які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують надання соціальних послуг або медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), орган Пенсійного фонду України не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати прийняття такого рішення передає інформацію про таких потерпілих до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

  Передання такої інформації здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).

  5. Установити, що:

  повідомлення від органу Пенсійного фонду України про надання потерпілому соціальних послуг та медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, є підставою для надання соціальних послуг з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України “Про соціальні послуги”;

  розмір щомісячної компенсації за надання соціальних послуг потерпілому, який є особою з інвалідністю I групи або особою, яка згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі не здатна до самообслуговування і потребує постійного стороннього догляду, та якому соціальні послуги надаються членом його сім’ї або іншою особою, становить половину розміру мінімальної заробітної плати.

  6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим, військово-цивільним) адміністраціям, а також рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забезпечити організацію надання соціальних послуг та медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), потерпілим, які їх потребують, за місцем їх проживання відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 червня 2020 р. № 1308.

  7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.


  Прем’єр-міністр України                                                                                          Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 75