• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Розпорядження
  від 20 січня 2023 р. № 50-р
  Київ
  Деякі питання організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”

  1. Утворити робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” у складі згідно з додатком.

  Надати керівнику робочої групи право затверджувати її персональний склад і вносити в разі потреби до нього зміни.

  2. Затвердити план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених” (далі — план заходів), що додається.

  3. Визначити Міністерство у справах ветеранів відповідальним за підготовку збірної команди України, забезпечення її участі разом із національною делегацією в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

  4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) за участю Львівської міської ради, відповідальним за виконання плану заходів, забезпечити:

  належну організацію заходів з відбору та комплектування збірної команди України з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій;

  належну організацію та підготовку збірної команди України та її участь у міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”;

  виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі коштів Трастових фондів НАТО на підтримку України, юридичних та фізичних осіб.

  5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) за участю Львівської міської ради:

  забезпечити створення умов для здійснення заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій, передбачити необхідні заходи у відповідних календарних планах фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

  надавати підтримку в проведенні регіональних та національних етапів відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”, а також супроводженні їх членами сімей або іншими особами під час проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань.

           Прем’єр-міністр України                                                Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73