• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 12 січня 2024 р. № 23
  Київ
  Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2017 р., № 4, ст. 141; 2021 р., № 8, ст. 382) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень.”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  2. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити:

  диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

  виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державної влади, іншим державним органам привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

  Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2024 року.


         Прем’єр-міністр України                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73