• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 22 серпня 2023 р. № 898
  Київ
  Деякі питання направлення державних службовців у службове відрядження за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах

  Відповідно до частини першої статті 42 Закону України “Про державну службу”, частин третьої та п’ятої статті 22 Закону України “Про дипломатичну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок направлення державних службовців у службове відрядження за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах;

  Порядок віднесення посад у секретаріатах міжнародних організацій, представництвах міжнародних організацій в інших країнах до відповідних посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України.

  2. Установити граничну чисельність державних службовців, які можуть перебувати у службовому відрядженні за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Порядку направлення державних службовців у службове відрядження за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах, затвердженого цією постановою, у кількості 15 осіб.

  3. Установити, що:

  Міністерство закордонних справ за участю інших заінтересованих державних органів забезпечує здійснення відряджень державних службовців за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах з урахуванням доцільності направлення у такі відрядження та їх відповідності основним засадам зовнішньої політики України;

  Міністерство закордонних справ забезпечує відшкодування витрат, пов’язаних з направленням у відрядження та утриманням державних службовців за межами України під час відрядження за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах, за рахунок та у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на функціонування закордонних дипломатичних установ України;

  центральні органи виконавчої влади, інші заінтересовані державні органи, державних службовців яких направлено за кордон на роботу до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в інших країнах, здійснюють виплату заробітної плати цим державним службовцям за рахунок та у межах видатків, передбачених на утримання відповідного органу, згідно з частиною другою статті 50 Закону України “Про державну службу”.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


  Прем’єр-міністр України                                                                           Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 55