• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 31 січня 2023 р. № 78
  Київ
  Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

  Відповідно до частини восьмої статті 23, частини другої статті 97, частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, що додаються.

  2. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 287 257,6 тис. гривень шляхом:

  1) зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” у сумі 287 257,6 тис. гривень;

  2) збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 287 257,6 тис. гривень.

  3. Здійснити у 2023 році розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (далі — субвенція) згідно з додатком.

  4. Міністерству фінансів забезпечити внесення до розпису державного бюджету змін, пов’язаних із перерозподілом видатків державного бюджету та розподілом обсягу субвенції, що передбачені пунктами 2 і 3 цієї постанови.

  5. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством соціальної політики:

  подати до 1 квітня 2023 р. на затвердження Кабінету Міністрів України план заходів щодо етапів реформування системи проведення медико-соціальної експертизи;

  затвердити до 28 лютого 2023 р. план заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин або влаштування до сімейних форм виховання.

  6. Міністерству охорони здоров’я разом з обласними та Київською міською військовими адміністраціями провести до 30 червня 2023 р. аналіз за кожним напрямом спрямування субвенції, визначити шляхи подальшої реорганізації та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я і про результати поінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів.

  7. Обласним та Київській міській військовим адміністраціям:

  у разі потреби вжити заходів до планування та здійснення починаючи з 1 січня 2023 р. з місцевих бюджетів оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я;

  провести до 31 грудня 2023 р. оцінку потреб кожної дитини, яка отримує догляд і виховання в будинках дитини, завершити процес реорганізації будинків дитини в центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, забезпечити влаштування дітей з будинків дитини на усиновлення, під опіку, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, забезпечити надання послуг дітям та сім’ям відповідно до планів реінтеграції за місцем проживання;

  забезпечити в повному обсязі продуктами лікувального харчування (100-відсотковий рівень дієтотерапії) дітей віком до трьох років, хворих на біотинідазну недостатність, галактоземію І типу, глютарову ацидурію I типу, глютарову ацидурію II типу, дефіцит середньоланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (MCAD), дефіцит довголанцюгової гидроксіацил-КоА-дегідрогенази (LCНAD), дефіцит дуже довголанцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (VLCAD), дефіцит трифункціонального білка, дефіцит HMG-ліази, ізовалеріанову ацидурію, лейциноз (хвороба “кленового сиропу”), метілмалонову ацидурію, первинний карнітиновий дефіцит та пропіонову ацидурію, що включені до програми розширеного масового скринінгу новонароджених, та на фенілкетонурію.

  8. Рекомендувати відповідним органам місцевого самоврядування у разі потреби:

  додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату видатків, визначених пунктом 3 Порядку та умов, затверджених цією постановою, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих періодів, узятих на облік в органах Державної казначейської служби;

  передавати субвенцію на здійснення окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету, зокрема у разі, коли на території територіальної громади недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання публічних послуг.

  9. Передача субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад.

  10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2023 року.


                       Прем’єр-міністр України                      Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 73